วิธีจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะเริ่มการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า