ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิดในงานอุตสาหกรรม

  • admin 

ทำไมต้องใช้ไฟฉายกันระเบิดในงานอุตสาหกรรม ถ้าเราเห็นในงานอุตสหกรรมที่เราพบกันบ่อยมักจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง
แม้แต่ในเรื่องเล็กน้อย โดยเฉพาะสถานที่อันตราย หรือใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง จะต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความพิเศษ
หรือมีมาตรฐานในการป้องกันการเกิดระเบิด ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าป้องกันอันตรายจากการระเบิด

แต่มันคืออุปกรณ์นั้นไม่มีชนวนที่ก่อให้เกิดการจุดระเบิด เพราะไฟฉายทั่วๆไปอาจจะมีวงจรไฟฟ้าหรือส่วนประกอบที่อาจจะก่อให้เกิดประกายไฟ

 

อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตาม Class จะสามารถใช้งานได้ตามกฏหมายหรือสถาบัน ซึ่งในแต่ละทวีปจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน
– ประเทศอเมริกาต้องได้รับการรับรองจาก OSHA
มาตรฐาน OSHA ในประเทศอเมริกา แบ่งเป็น Class, Division และ Group

-ประเทศโซนยุโรปต้องได้รับการรับรองจาก The European Committee for Electrotechnical Standardization (CEN)
มาตรฐาน CEN ในโซนยุโรป จะแบ่งเป็น Zone และ Group
โดย Zone 0 มีความปริมาตรสารไวไฟอยู่ในปริมาณมากตลอดเวลา
ส่วน Zone 2 คือสถานที่ที่ไม่ค่อยมีสารไวไฟ หรือมีในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่น เกิดอุบัติเหตุ

บริเวณที่เป็นพื้นที่อันตรายเปรียบเทียบระหว่าง 2 มาตรฐาน

ในส่วน ไฟฉาย Pelican ได้ผ่านการทดสอบและมีมาตรฐานการรับรองสากล ได้แก่ Class I , Class II , Class III, IECEx ia , IECEx ib และ IECEx ic
ซึ่งไฟฉายแต่ละรุ่นจะมีการรับรองที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *