Flashlight : Pelican 9415 Large Light

19,590.00฿

  • ความสว่างสูงสุด : 588 ลูเมน
  • โหมดแสง : สูง / ต่ำ / กระพริบ
  • ชนิดหลอดไฟ :  LED
  • ระดับการกันน้ำ : IPX4
  • การรับรองมาตรฐาน :Class I, Division 1
Flashlight : Pelican 9415 Large Light

19,590.00฿